YalıtımTekstil, plastik, ahşap, kağıt ve pamuk gibi doğal fiberlerde ile boyada yanmayı geciktirici olarak kullanılmaktadır.

  • Selülozik yalıtımda, boraks pentahidrat ve borik asit,
  • PVC'de çinko borat, baryum metaborat, bor fosfatlar ve amonyum fluoborat,
  • Tekstilde ise boraks ve borik asit formunda kullanılmaktadır.
  • Yanma sırasında malzemenin oksijenle temasını keser, alevi bastırır.
  • Malzemenin alev almaya karşı direncini arttırır.
  • Duman azaltır, zararlı gazların açığa çıkmasını engeller.